Një riparim i përsëritur keq

Një riparim i përsëritur keq

La Plea, 1952, Rafael Tufino Tiranës, po të lëvizësh rrugëve me transport publik a ndryshe, shpesh kaplohesh nga përshtypja se e ardhmja është e shkuara por me terma të tjerë. E tashmja është veçse një pozicionim kufitar, tranzitor dhe i paqartë. Një pozicion që më...

Pin It on Pinterest